Thánh Lễ Tạ Ơn 2015
   Cộng Đồng Công Giáo vùng Wollongong tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn của các sắc tộc di dân & tỵ nạn trên đất Úc       tại nhà thờ Our Lady Of Mt. Carmel (Varroville)
    Hình ảnh và video clip of P/v Hoài Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cờ Vàng cùng các Quốc Kỳ đại diện cho từng quốc gia bước vào nhà thờ Our Lady Of Mt Carmel (Varroville) trong Thánh Lễ Tạ Ơn nước Úc của các sắc tộc di dân & tỵ nạn đang định cư tại Úc Đại Lợi vào ngày 30/8/2015
Dâng Của Lễ lên bàn thờ trong thánh lễ Tạ Ơn 2015