Văn hóa Việt Nam trong nước trước tình trạng bi đát
       Nguồn: FaceBook Nam Quoc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Cả hai trường hợp, 2 Tổng Bí Thư VC đều nín thinh không thể nói được một câu Lẩy Kiều nào để đáp lễ. Lý        do dễ hiểu là họ ít học và có bao giờ được đọc những câu thơ bất hủ của Truyện Kiều đâu!
 
 
 
Hàng ngàn năm nữa, người Việt trong & ngoài nước Việt cần nhớ câu "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn".
Năm 2000, Tổng Thống Mỹ Bill Clinton đã có mặt tại Hà Nội, và tặng Tổng Bí Thư VC Lê Khả Phiêu 2 câu Lẩy Kiều:

"Sen tàn cúc lại nở hoa,
Sầu dài ngày ngắn trông đà sang xuân".

15 năm sau, tại Washington D.C. Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden cũng tặng Tổng Bí Thư VC Nguyễn Phú Trọng 2 câu Lẩy Kiều rằng:

"Trời còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời".
Truyện Kiều tức Đoạn Trường Tân Thanh của đại thi hào Nguyễn Du (1766-1820) gồm 3254 câu thơ lục bát tuyệt tác, được mọi giới đồng bào coi như "Thánh Kinh" của dân tộc Việt Nam. Cố học giả Phạm Quỳnh (1892-1945) đã khẳng định rằng:
 
"Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn".

Tuy vậy, dưới sự thống trị của Đảng CSVN trong hơn 40 năm qua, hầu hết các em học sinh trong nước rất ít được học đại tác phẩm bất hủ Truyện Kiều. Ngay cả các lớp Việt Ngữ tại hải ngoại, các câu thơ Truyện Kiều cũng ít được giảng dậy. 

Trước tình trạng bi đát này, Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương (Đông-Phương Foundation, since 1976) đã cùng với một số văn nghệ sĩ Miền Tây Bắc Hoa Kỳ quyết định thực hiện một sinh hoạt văn học nghệ thuật chủ đề "Truyện Kiều với đại thi hào Nguyễn Du" để đốt lên một ngọn lửa cho mọi con dân Việt tìm đọc và nhắc nhở các thế hệ tương lại hãy bảo tồn nền văn hóa Việt-Tộc với Truyện Kiều Nguyễn Du tới hàng ngàn năm nữa.

Kính mong quý vị tiếp tay phổ biến Bản Tin sau đây tới đồng bào chúng ta trong và ngoài nước VN tại Link:
http://saigonhdradio.com/index.php…

Trân trọng.
NGUYỄN THỊ THANH-VÂN
Chủ Biên Tin Miền Nam Agency (since 1970)
C/o: Global Saigon HD Radio
P.O.Box 18104 Seattle, WA 98118-0104
Tel: (206) 722-0231; Email: [email protected]