13 Restwell St Bankstown 
 
 
 
Đài tưởng niệm Thuyền nhân tại Saigon Place    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vừa nêu cao tinh thần quốc gia trong việc bảo tồn di tích xưa, mà Sài Gòn được vinh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, cũng chính là thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.
 
 
 
 
 
 
 
Ông Thanh cho biết: Sau khi được chính phủ Úc nhận cho định cư vào năm 1980, ông đã phải kiếm đủ mọi việc để làm nhằm xây dựng cuộc sống mới và lo cho gia đình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đầu năm 1981, sau khi xin được việc làm ở Marrickville, ôngi đã dọn ra khỏi East Hill Hostel đến sống ở Marrickville và sinh hoạt với cộng đoàn Công Giáo người Việt ở đó. Ngoài công việc, Ông vẫn luôn sinh hoạt với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam cũng như Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở NSW. Trong thời gian sinh hoạt trong cộng đồng, ông đã nhận nhiệm vụ trong các Ban Chấp Hành của Cộng Đồng Công Giáo cũng như Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW.
 
Ông khiêm nhường nói tiếp: "Trong hơn 30 năm phục vụ cộng đồng, tôi đã có may mắn được đóng góp vào nhiều công việc của Cộng Đồng, nhiều chương trình xây dựng cũng như nhiều cuộc gây quỹ cứu trợ. Tuy nhiên tôi nghĩ là những thành quả mà cộng đồng đạt được là do công sức của nhiều người đóng góp chứ không phải của riêng một ai hết nên tôi không bao giờ nghĩ là tôi lập được kỳ công nào cả. Nếu có kỳ công thì đó là của cộng đồng. Ví dụ như việc xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, chúng ta đều biết là công trình đó có được là do sự đóng góp công sức, cũng như tiền bạc của rất nhiều người, trong nhiều năm, và trải qua nhiều nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành CĐNVTD/NSW"
 
Trong thời gian ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch CĐNVTD Úc Châu NSW, ông đã vận động với chính quyền địa phương và trình lên dự án xây dựng tượng đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam tại Saigon Place, Bankstown, và đã được Bankstown Council chấp thuận thì tượng đài tưởng niệm sẽ được làm bằng đồng, có chiều cao 3.8m, có 3 phần chính: thuyền nhân Việt Nam, con thuyền tỵ nạn dài 3.5m và sóng biển chung quanh với phí tổn xây dựng được ước tính là $264,000. Đây quả là một con số lớn lao, nhưng may thay Hội đồng thành phố Bankstown đã trao tặng $75,000 và Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do NSW cũng đã tranh thủ thêm được một ngân khoản $50,000 từ chính phủ tiểu bang NSW. Do đó Cộng đồng Việt Nam phải tự lo liệu hơn một nửa số tiền còn lại là $139,000 qua việc tổ chức tiệc gây quỹ và kêu gọi đóng góp tài chánh từ tất cả mọi người trong cộng đồng.
 
  
Đánh đổi dinh mạng trên những con thuyền mong manh vượt trùng dương vạn dặm để mưu tìm một cuộc sống "Tự Do" quả là điều không thể tưởng được đối với người dân miền Nam Việt Nam đã liều thân trên bước đường chạy trốn chế độ Cộng Sản.
Đối với cộng đồng người Việt, Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, và khu phố thương mại mang tên Saigon Place tại Bankstown là 2 di sản lịch sử vô cùng quý giá, vừa lưu lại dấu tích một thời đau thương của những nạn nhân của chế độ Cộng Sản, đã liều thân ra đi tìm tự do trên những chiếc ghe đánh cá cũ kỹ, để rồi phải chấp nhận số phận thuyền nhân không mộ giữa biển cả mênh mông. 
Tượng đài Thuyền Nhân - Bankstown
Trong Cộng Đồng NVTD Úc Châu khi nhắc đến Ông Nguyễn Văn Thanh mọi người đều biết Ông đã từng là Chủ Tịch CDd/NVTD Úc Châu NSW 2 nhiệm kỳ liên tiếp.
Là một cựa quân nhân QLVNCH, Ông cũng như bao nhiêu người dân miền Nam đã phải bỏ nước ra đi trốn chạy chế độ Cộng Sản để tìm đến một đất nước mà ở đó người dân được sống thật sự Tự Do với đầy đủ quyền của con người.