Qua đến tối Chủ Nhật, Đảng Lao Động tại NSW đã tổ chức buổi vận động tranh cử tại nhà hàng Crystal Palace, đặc biệt năm nay có hiện diện của Tổng Trưởng Thông Tin Đối Lập là Ông Jason Clare, cùng sự tham dự đông đảo của các chính khách, các dân biểu và đại diện các hội đoàn trong khu vực.