Thời Sự - Tin Tức
 
  GÂY QUỸ XÂY DỰNG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT TRỐNG ĐỒNG
 
   Một số hình ảnh trong buổi gây quỹ tại Freedom Plaza - Cabramatta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xem thêm