CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU - NSW
Vietnamese Community in Australia - NSW Chapter INC
 
SYDNEY: Hội thảo về mối bang giao giữa Úc và Việt Nam
Seminar on Australia's relationship with Vietnam: Human rights and security in Southeast Asia Sea and Trans-Pacific Partnership (TPP) 

SATURDAY 3/10/205 2PM at Vietnamese Community Cultural Centre, 6-8 Bibbys Place, Bonnyrigg, NSW 2177.
With Labor MP CHRIS HAYES and Liberal MP LUKE SIMPKINS. Raise any evidences of human rights violations in Vietnam directly to the MPs.
  
CĐNVTDUC-NSW sẽ tổ chức một buổi hội thảo về Mối bang giao giữa Úc và Việt Nam, đặc biệt chú trọng về vấn đề nhân quyền, an ninh tại Biển Đông và TPP (Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương) dự trù sẽ kết thúc vào cuối năm nay.
 
Buổi hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy ngày 3 tháng 10, năm 2015 từ lúc 2 giờ tới 5 giờ chiều tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng 6 Bibbys Place Bonnyrigg NSW 2177.
Diễn giả được mời và đã nhận lời tham dự và trình bày trong buổi hội thảo này là hai vị Dân biểu Liên Bang Chris Hayes (Lao Động) và Luke Simpkins (Tự Do)
.
Ban Chấp Hành CĐNVTDUC-NSW trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và các cơ quan truyền thông cùng quý đồng hương tham dự buổi hội thảo này. Đặc biệt, nếu đồng hương nào có bằng chứng cụ thể về những trường hợp vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, xin mời quý vị tham dự và đặt thẳng vấn đề với hai Dân biểu Chris Hayes và Luke Simpkins.
 
TMBCH/CĐNVTDUC/NSW
Chủ tịch
Ts Hà Cao Thắng
 
Luke Simpkins (L) and Chris Hayes (R)
Hai diễn giả chính là:
 
 - Dân biểu Liên Bang Chris Hayes (Lao Động)  
 - Luke Simpkins (Tự Do).

Thời gian: từ 2 giờ tới 5 giờ chiều thứ Bảy 3/10 tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng, 6 Bibbys Place Bonnyrigg NSW 2177 - Sydney

Nếu đồng hương có bằng chứng cụ thể về những trường hợp vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, xin mời quý vị tham dự mang đến và đặt vấn đề trực tiếp với hai Dân biểu Chris Hayes và Luke Simpkins tại hội thảo
Trung Tâm Văn Hóa & Sinh Hoạt 
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu - NSW