TIN SYDNEY: Bầu Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát
Tin nguoivietucchau
 
 
 
Vào ngày thứ Bảy 31 tháng 10 năm 2015, tại Trung tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng người Việt Úc Châu NSW, số 6-8 Bibbys Place, Bonyrrigg NSW có buổi họp khoáng đại để BCH tường trình về hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2015, đồng thời để bầu T6an Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát nhiệm kỳ 2015-2017, và đây cũng là dịp để hai lien danh “Phục Vụ & Trong Sáng” và lien danh “Tương Lai” ra mắt cùng đồng hương chuẩn bị cho buổi bấu Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng NVTD Úc Châu NSW vào ngày 15 tháng 11 sắp tới.
Chúng tôi nhận thấy có khảng 200 đồng hương đến tham dự, mặc dù trong buổi bầu Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát chỉ có 73 hội đoàn có ghi danh được bỏ phiếu, tuy nhiên số người tham dự gần 200 người.

Ông Nguyễn Vy Túy, trưởng ban Tổ Chức và Vận động Bầu Cử tường trình sơ lược về thành phần ứng cử vào HĐ/TV&GS và 02 liên danh tranh cử BCH/CĐ/NVTD tại NSW
 
Ông Nguyễn Vy Túy, trưởng ban Tổ Chức và Vận động Bầu Cử tường trình sơ lược về thành phần ứng cử vào HĐ/TV&GS và 02 liên danh tranh cử BCH/CĐ/NVTD tại NSW
 
Tiếp đến đại diện các hội đoàn, đoàn thể lên nhận phiếu và bỏ phiếu với những chọn lựa người đại diện chính thức cho HDTV&GS nhiệm kỳ 2015-2017
Ông Paul Huy Nguyễn là người có số phiếu cao nhất là 49/60, theo nội qui sẽ là Chủ Tịch của HĐTV&GS
Tiếp đến là Ông Lâm Xuân với số phiếu 39, Ông Nguyễn Minh Triền với số phiếu 35, Ông Lê Hiền với số phiếu 31, Ông Hoàng Lập Chí với số phiếu 31, Ông Trần Xuân Quang với số phiếu 30, và sau cùng là Bà Phạm Minh Lan với số phiếu 28.
 
Ông Paul Huy Nguyễn cũng đã ngỏ lời cám ơn đến BTC, quí Hội Đoàn và Đồng hương đã tín nhiệm giao trong trách cho Tân HĐTV&GS, đồng thời nói lên quan điểm và lập trường của chính mình.
Sau khi kết thúc buổi bầu, tất cả đã dung bữa trưa thân mật do Ban Tổ Chức đã chuẩn bị sẵn trong không khí than mật và ấm cúng của những ngày đầu Xuân.
 
Liên Danh “Phục Vụ & Trong Sáng” được gọi là Liên danh A do Luật Sư Võ Minh Cương làm Thụ Ủy và liên danh Tương Lai được gọi là liên danh B do Tiến Sĩ Hà Cao Thắng làm Thụ Ủy đã giới thiệu các thành viên trong liên danh của mình đồng thời tóm lược quan điểm cũng như đường hướng làm việc trong tương lai nếu đắc cử.
Liên Danh “Phục Vụ & Trong Sáng” được gọi là Liên danh A
do Luật Sư Võ Minh Cương làm Thụ Ủy
Liên Danh "Tương Lai" được gọi là liên danh B
do Tiến Sĩ Hà Cao Thắng làm Thụ Ủy
Phiên họp đã kéo dài đến 5 giờ chiều cùng ngày trong không khí dân chủ của một đất nước Úc Đa Văn Hóa dựa trên tinh thần trong sáng của cộng đồng người việt Tự Do tại hải ngoại.
 
Cao Nguyen
 
 
Video bản tin và phóng sự của Viettoday Media
VIETTODAY - TIN ÚC CHÂU: CĐ/NVTD/UC - NSW
BẦU HỘI ĐỒNG TƯ VẤN & GIÁM SÁT