REMEMBRANCE DAY IN AUSTRALIA
NVUCOnline / ngày 11.11.2015
 
 
 
 
  
Kính thư quý khan giả, hang năm cứ đến ngày 11 tháng 11, tất cả các chi Hội RSL trên khắp nước Úc đều tổ chức buổi lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong để ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ Úc đã bỏ mình trong cuộc chiến vì Tự Do của nhân loại.

Cũng như các nơi, vào lúc 10 giờ 30 phút sang, RSL Bass Hill Sub Branch đã làm lễ chào cờ và mặc niệm tại số  330 Hector St, Bass Hill NSW 2197.
Sau lễ chào cờ, đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể đã lên đặt vòng hoa tưởng tưởng niệm ngay trước tiền đình của Chi hội.
Xem thêm        
  
REMEMBRANCE DAY IN AUSTRALIA
NVUCOnline / ngày 11.11.2015
 
 
 
 
  
Kính thưa quý khán giả, hàng năm cứ đến ngày 11 tháng 11, tất cả các chi Hội RSL trên khắp nước Úc đều tổ chức buổi lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong để ghi nhớ công ơn của các chiến sĩ Úc đã bỏ mình trong cuộc chiến vì Tự Do của nhân loại.

Cũng như các nơi khác, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, RSL Bass Hill Sub Branch đã làm lễ chào cờ và mặc niệm tại số  330 Hector St, Bass Hill NSW 2197.
Sau lễ chào cờ, đại diện chính quyền địa phương và các đoàn thể đã lên đặt vòng hoa tưởng tưởng niệm ngay trước tiền đình của Chi hội.
 
 
 
 
 
 
 
Luật sư Nguyễn Toàn, Phó Thị Trưởng của Hội Đồng thành phố Bankstown
& Chủ Tịch RSL Bass Hill  Branch - (photo by Tran Hien)
Chúng tôi thấy có khoảng 200 người tham dự, trong đó có sự hiện diện của Luật sư Nguyễn Toàn, Phó Thị Trưởng của Hội Đồng thành phố Bankstown, Ban chấp hành chi hội RSL Bass Hill, Đại diện của các trường tiểu học địa phương và các hội viên cùng gia đình. 
Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm của buổi sáng mùa Xuân với khí trời se lạnh.
Sau buổi lễ, tất cả đã cùng dùng bữa trưa thân mật do RSL Bass Hill tiếp đãi. 
REMEMBRANCE DAY AT  BASS HILL RSL SUB BRANCH
(video by Tran Hien)