Giá Quảng Cáo & Rao Vặt
Trên nguoivietucchauonlie
Mầu
1/18 Trang: $30/  6 tháng
1/9   Trang: $40/  6 tháng
1/4   Trang: $50/  6 tháng
1/2   Trang: $60/  6 tháng
Nguyên  Tr: $100/ 6 tháng
Trắng Đen
1/18 Trang: $20/  6 tháng
1/9   Trang: $30/  6 tháng
1/4   Trang: $40/  6 tháng
1/2   Trang: $50/  6 tháng
Nguyên Tr: $60/  6 tháng
  • Đăng 1/2 trang MÀU: có  1/18 trên trang rao vặt
    và link qua trang riêng.
  • Đăng nguyên trang MÀU: có logo trên trang chính
​    và linh qua trang riêng.
    + link đến website có sẵn theo yêu cầu.
 
CỬA KIẾNG   Licence No: 141885C
 
  • Nhận làm kiếng mặt tiền
    cửa shop (shop front),  
    vách kiếng.
  • Làm phòng tắm.
​    (shower screen), mirror.
  • Thay kiếng cửa sổ
Liên lac: Anh Hậu
ĐT: 0412 572 204 hoặc (02) 9725 1996
 
1/18 trang
 
Phiếu đăng Rao vặt
Name
Email
Message
Subject
Phone
Submit
1/9 trang
1/9 trang
1/4 trang
1/2 trang