Ý nghĩa Phật Đản: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công chúa Gia Du Đà La cũng không ngăn được bước chân Ngài hướng về con đường giải thoát. Trải qua năm năm tìm đạo, sáu năm khổ hạnh ở chốn rừng sâu, không giúp Ngài tìm thấy chân lý. Ngài từ bỏ tất cả pháp tu sai lầm của ngoại đạo. Ngài tham Thiền dưới cội Bồ đề liên tục trong bốn mươi chín ngày và đắc quả Vô thượng Bồ đề, trở thành bậc Toàn trí Toàn giác.
Xem thêm     
Mùa Phật Đản trở về trong sự hân hoan chờ đón của tất cả hàng đệ tử Phật trên khắp năm châu. Muôn người như một, hòa chung niềm kính trọng, quý mến đấng Đạo sư ngời sáng cuộc sống toàn thiện, toàn mỹ, toàn bích. Kỷ niệm ngày Đản sanh của Đức Thế Tôn gợi nhắc chúng ta nhớ lại hình ảnh Ngài cách đây hơn 2500 năm. Đức Phật ra đời dưới cây Vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni ở nước Ca Tỳ La Vệ thuộc Trung Ấn Độ, Lớn lên, Thái tử thông minh xuất chúng, văn võ toàn tài, không ai sánh kịp. Vua Tịnh Phạn không thể giữ Ngài lại với cuộc sống nhung lụa, với ngôi báu quyền uy tột đỉnh