Đại Nhạc Hội tri ân người TPB QLVNCH: Một Chút Quà cho Quê Hương 
Tribute Concert for ARVN Invalid Veterans: Little Gifts for My Motherland
 
On: FRIDAY 18/12 and SATURDAY 19/12/2015. Tickets from $50
At: WHITLAM Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool, NSW 2170
 
With famous celebrities from the USA: Singers Mai Thanh Sơn, Lâm Thúy Vân, Huỳnh Phi Tiễn, Hoàng Thục Linh, Quốc Khanh, Hồ Hoàng Yến - Musician Sỹ Đan - Scientist Dương Nguyệt Ánh - RFA Director Nguyễn Văn Khanh - MCs Diệu Quyên & Trịnh Hội plus over 20 prominent Sydney artists.
 
This is the time of showing gratitude and is also the outdoor weekend fun days for entire family. In addition to two days of musical performances, there will be opportunities to meet your favourite celebrities and enjoy the outdoor venue with food stalls, exhibitions, rides & games etc.
 
Contact: 0410 013 077, 0411 025 933. See poster for places to buy tickets
 
 
ĐẠI NHẠC HỘI tri ân người Thương Phế Binh QLVNCH
 
Tổ chức liên tiếp trong hai ngày Thứ Sáu 18.12.2015 & Thứ Bảy 19.12.2015 tại Sydney.
Là ngày của tri ân và cũng là ngày vui cuối tuần ngoài trời của gia đình. Ngoài ca nhạc suốt hai ngày, sẽ có những gian hàng gặp gỡ các ca sĩ, ẩm thực, trưng bày và trò chơi rides & games ...
 
Khách Mời Danh Dự của Đại Nhạc Hội:
 
1. Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh (Director, Border and Maritime Security. U.S Dept of Homeland Security)
2. Ông Nguyễn Văn Khanh (Giám Đốc Đài Á Châu Tự Do - RFA)
3. Nghệ sĩ Sỹ Đan
 
MCs:

- Xướng Ngôn Viên Diệu Quyên, Trịnh Hội (VOICE)
- Xướng Ngôn Viên Kim Phụng, Lê Vũ
 
Cùng các Ca Sĩ từ Mỹ như:

- Hoàng Thục Linh, Lâm Thuý Vân 
- Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn
- Huỳnh Phi Tiễn, Hồ Hoàng Yến
 
Và với trên 20 Ca Sĩ tại Úc Châu như:

- Thủy Tiên, Nga Uyên,Thanh Thúy, Xuân Thảo 
- Quỳnh Xuân, Cẩm Hằng, Quốc Dũng 
- Elissa Trần, Thế Cường, Bạch Phương 
- Hoàng Phương, Hữu Nghĩa, Việt Hùng 
- Thiên Hương, Ngọc Thủy, Sĩ Phương ...