Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người.
Nguyễn Phục nguyễn quang Huy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tình vui theo gió mây trôi
 
 
 
Một vài hình ảnh của nhạc sĩ Vũ Thành An
Nhạc sĩ Vũ Thành An hội ngộ cùng bạn bè tại Sydney
Saigon "Hòn Ngọc Viễn Đông"
Sài Gòn thời đó còn đẹp như một bài thơ.
Hòn ngọc viễn đông sáng của tình yêu đôi lứa, xanh của mắt môi thanh bình. 

Và những người tuổi trẻ làm dáng bên ly cà phê đắng, với điếu bastos xanh.
Đâu đó trong quán cà phê,  thả khói bay theo buồn vui, ngồi nghe ý sầu rơi rơi trong đời. Thì tình khúc thứ nhất ra đời.
Ca phê Saigon xưa
Thuốc lá Bastos Xanh ngày xưa