13 Restwell St Bankstown
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                       Ông Lý Thái Hùng TBT đảng Việt Tân
 
     Hình ảnh do p/v Hoài Phương ghi lại
Vào Trưa Chủ Nhật ngày 8 tháng 9 năm 2013 tại Westminster Rose Center, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Nam California đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến.
 
Năn nay, tai Sydney, vào lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 8 năm 2015 đã làm lễ tuởng niệm để nhớ lại sự hy sinh của Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cùng các anh hùng đã hy sinh trong chiến dịch Đông Tiến với mục đích cao cả là quang phục lại quê hương.