GÂY QUỸ XÂY DỰNG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT TRỐNG ĐỒNG - GrandBall 
  Bankstown Sport Club.
 
  Hình ảnh và video của P/v Khang Hương & Hoài Phương.
 
  Cám ơn anh chị em nghệ sĩ,cám ơn anh chị em thiện nguyện viên,cám ơn bà con đã ủng hộ cho
  Chương Trình Gây Quĩ Xây Dựng Tác Phẩm Nghệ Thuật Trống Đồng VIỆT NAM tại SaiGon Place,Bankstown. 
(Community Fundraising Program SaiGon Place,Welcoming Artwork Project)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hợp ca: GHÉ BẾN SAIGON - video of p/v Hoai Phuong
Trong đêm gây quỹ xây dựng tác phẩm nghệ thuật TRỐNG ĐỒNG
tại GrandBall - Bankstown Sport Club
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIN ĐỜI MỘT NỤ CƯỜI - video of p/v Khang Huong 
Trong đêm gây quỹ xây dựng tác phẩm nghệ thuật TRỐNG ĐỒNG
tại GrandBall - Bankstown Sport Club