Còn cơ hội nào cho Accountants dưới 70 điểm?
Nguồn: baouc.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sau kết quả của đợt Invitation Round ngày 7/9/2015 của bộ di trú và nhập cư Úc, có rất nhiều bạn rất hoang mang khi thấy Points Score của Accountants đã lên đến 70 điểm. Liệu có còn cơ hội hay không?
 
Bây giờ có phải 70 điểm mới có thể apply 189 theo ngành Accoutants được? Chuyển sang Management Accountants hay Taxation Accountants thì có thêm cơ hội không? Tại sao số điểm lại tăng cao một cách bất ngờ như thế?
   Phong Linh/Theo Đông Nguyên