Bạn cần những gì liên quan đến nước Úc?
 
  • Bảo lãnh gia đình, người thân
  • Tìm hiểu vấn đề du học tại úc
  • Cần xin visa du học, làm việc, doanh nhân, thăm thân nhân...
 
                   Click here => 
 
     OPERATING OFFICE (please direct all inquiries here)
     
     Aus-Zealand Services Pty Ltd
     Level 1, Unit 1, No 13 Restwell Street
     BANKSTOWN - NSW 2200

     AUSTRALIA
     Ph: (61-2) 9708 2999 - Fax: (61-2) 9708 2299