TIN KHẨN!     
   ASYLUM SEEKERS ? WHAT KIND OF YOU ARE ?
    KHÔNG CÓ AI BỊ LÃNG QUÊN VÀ KHÔNG CÓ GÌ BỊ LÃNG QUÊN 
    Nguồn: Creta Post
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cảnh sát Hy Lạp phát hiện các container vũ khí cho người tị nạn
Lô hàng được gửi đến một trại tị nạn dưới hình thức viện trợ nhân đạo. Hiện tại, cảnh sát đang cố gắng điều tra nguồn của các container.

Trả lời câu hỏi "Tại sao ĐỘT NHIÊN những ngần ấy người tị nạn đổ xô vào Châu Âu sẽ trả lời đơn giản hơn nhiều, sau khi nhận được câu trả lời cho một câu hỏi khác - "Một khối lượng vũ khí như thế gửi cho ai và để làm gì?”
  
Câu hỏi được đặt ra: "Tại sao đột nhiên họ vội vã đến châu Âu như người tị nạn?
 
Câu trả lời đã rõ ràng khi chính phủ Hy Lạp bắt giữ tàu mà trong đó, theo các tài liệu, đã chở 14 container đến châu Âu với đồ nội thất bằng nhựa.
 
Nhưng sau khi mở cửa và kiểm tra chỉ có hai (trong số 14) của containers, 12 containers còn lại đã được tìm thấy không phải đồ nội thất mà bao gồm tổng cộng 491.950 viên đạn và 5.000 khẩu súng...
 
Viện trợ nhân đạo bằng súng đạn như vậy sao? Câu hỏi lại được đạt ra và điều này đã khiến cho các quốc gia ở Bắc Âu, ngay cả nước Đức là quốc gia đã mạnh mẽ đứng ra nhận số người tỵ nạn nhiều nhất cũng ra phải ban hành lệnh ngăn chận tất cả đoàn người di dân ở biên giới cùng với sự kiểm soát gắt gao.
   
Container with aid for "refugees" was full of weapons and ammunition
Courtesy of jessuatwork